Kurs angielskiego – grupowy czy indywidualny

with Brak komentarzy

 

angielski kurs czy indywidualne lekcje

Jak myślisz, co lepsze – kursy językowe czy prywatne zajęcia z lektorem? Pewnie wiele osób dorosłych zastanawia się jaka forma nauki angielskiego jest lepsza. Czasem to pytanie bywa powodem zagorzałej debaty. Ile osób, tyle opinii.

Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to – ZALEŻY.

Do sprawy można podejść na kilka sposobów.

 

W grupie siła

Co charakteryzuje naukę angielskiego na kursie językowym? Wśród oczywistych elementów odgórnie ustalony program, podręcznik i proces grupowy. Większa liczba osób na kursie językowym daje możliwość interakcji i ćwiczenie z kilkoma osobami w jednym miejscu. Warunki na kursach angielskiego pozwalają też na wykorzystanie większej różnorodności form pracy.

 

Kursy angielskiego są prowadzone według ustalonego z góry programu. Może być to dużą zaletą, bo z wyprzedzeniem wiadomo czego się spodziewać i na co przygotować. Z drugiej strony to samo można postrzegać jako wadę, bo w pewnym stopniu ogranicza elastyczność.

 

Podobnie może być z grupą. Więcej osób w grupie to więcej interakcji.

Ale. Stwarza to pewne ograniczenia, np. nie pozwala na dostosowanie zawartości programu w trakcie kursu do zmieniających się potrzeb.

Opuszczenie lekcji może pozostawić luki w przerabianym materiale.

Wybieganie przed grupę lub pozostawanie w tyle, może zaowocować frustracją.

No i nie ma się wyłączności na czas i uwagę nauczyciela.

 

Indywidualizacja

To może jednak indywidualne lekcje angielskiego? Do angielskiego na zajęciach indywidualnych podejście, poziom i materiały można zaplanować dla konkretnej osoby i jej potrzeb. Indywidualne zajęcia czy konwersacje pozwalają też na zmiany i dostosowanie planu w trakcie realizacji.

 

Na indywidualnych zajęciach angielskiego słuchacz ma czas i uwaga lektora na wyłączność. Daje to znacznie większą intensywność podczas lekcji angielskiego. Można oczekiwać wzmożonych efektów.

Paradoksalnie może to również zaowocować negatywnymi emocjami, jeśli oczekiwania nie pokrywają się z realiami.

Zajęcia indywidualne to współpraca – wymaga poznania i dopasowania, wzajemnego zrozumienia, a czasami kompromisu.

 

Tak, tak, może to oczywiste (choć wnioskując z komentarzy uczniów niekoniecznie). Lektor przygotowuje dla słuchacza materiały, planuje przebieg zajęć, dołoży wszelkich starań, aby student-słuchacz osiągał zadowalające efekty.

Ale. Nauka angielskiego to wspólny projekt. Cała odpowiedzialność za wyniki nie spoczywa wyłącznie na prowadzącym. Do tanga trzeba dwojga:)

 

Indywidualne lekcje angielskiego charakteryzuje mniejsza dynamika, ale większa intensywność. Z jednej strony osoba ucząca się może tego oczekiwać, ale z drugiej może mieć mało przestrzeni na złapanie oddechu.

 

Jaka jest różnica między rolą nauczyciela w klasie, na kursie językowym a na indywidualnych zajęciach?

Na kursie nauczyciel ma więcej osób pod opieką niż na prywatnych zajęciach.

Na prywatnych zajęciach lektor pracuje znacznie bliżej z indywidualnymi osobami, zajęcia są skrojone na miarę możliwości i potrzeb studenta. Na indywidualnych lekcjach można się skupić na uzupełnieniu braków i rozbudowaniu istniejącej już wiedzy.

 

Z kolei nauczyciel przygotowuje plan lekcji na podstawie programu nauczania pod kątem grupy, którą prowadzi. Siłą rzeczy musi uśrednić poziom nauczania do potrzeb i możliwości grupy, a nie jednostek. Więcej “zmiennych” ogranicza elastyczność modyfikacji planu w trakcie kursu. Część energii i czasu jest też pochłaniana przez regulawanie procesu grupowego i, niestety, przywoływanie do porządku.

Główną różnicą jest liczba osób i elastyczność programu.

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając formę nauki angielskiego

Kurs grupowy czy indywidualny rozpatruję jako formy wsparcia. Obie te formy na dobrą sprawę nadają strukturę nauce.

Wspomniałam o tym, że obie formy bazują na programie. Osobiście zaczęłabym od poznania tego programu. Sprawdziłabym też czy odpowiadają mi proponowane materiały.

 

Przy weryfikacji i selekcji formy dla siebie warto pamiętać, po co się to robi. Język to nie tylko zbiór słownictwa czy zasad gramatycznych. Język to przede wszystkim środek komunikacji z innymi. Ucząc się kolejnego języka warto brać pod uwagę w jakich warunkach i o czym najprawdopodobniej i najczęściej będzie się rozmawiało.

 

Choć elementów języka można nauczyć się w izolacji, to od czasu do czasu trzeba je poddać próbie i wyjść do ludzi.

 

Myślę, że kursy językowe i prywatne lekcje angielskiego są dla siebie uzupełnieniem. Jedna z form może być bardziej wskazana w zależności od aktualnej potrzeby. Dobrze byłoby też brać pod uwagę własne upodobania i typ osobowości.

 

Co jeszcze jest ważne w nauce angielskiego?

Na kursie angielskiego w szkole, grupie czy zajęciach indywidualnych przebywa się parę razy w tygodniu, maksymalnie po parę godzin. Chyba nie trzeba podkreślać czy uświadamiać, że samo chodzenie na zajęcia to trochę za mało w drodze do swobody językowej?

Nauka języka wymaga systematyczności, konsekwencji i motywAkcji 😉

 

Kurs językowy czy zajęcia indywidualne z lektorem przede wszystkim pomagają w planowaniu kroków, zagadnień do opracowania i doborze materiałów. Nauczyciel, lektor czy korepetytor mają zwykle w tym większą wprawę, znajomość procesu i niuansów językowych. Nie znaczy to, że samodzielnie nie można się nauczyć angielskiego czy innego języka obcego. Można.

 

Każdy program kształcenia, z założenia, przewiduje rozwój samodzielności w prowadzeniu własnego procesu.
Chodzenie na kurs grupowym czy indywidualny pozostaje do indywidualnego zweryfikowania.

 

Nie sądzę, żebym wyczerpała temat, więc pewnie jeszcze do tego wrócę.

 

Co i jak sprawdzało się u Ciebie?